Fasáda bez poškodení

Kostoly predstavujú osobitý druh budov – väčšinou sa jedná o stavby staršie ako 100 rokov. Ich vek sa podpísal aj na stave fasád. Vplyvom dlhoročného pôsobenia počasia dochádza k poškodeniu povrchu vonkajších stien, ktoré sa vyznačuje vyblednutou farbou, uvoľnenou omietkou a inými nedostatkami.

Pri oprave a obnove fasád kostolov postupujú naši odborníci tak, aby odstránili všetky nedostatky a pritom nezmenili celkový vzhľad a estetiku budovy. Okrem opravy a natierania fasád zabezpečia aj natieranie striech.

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na opravu fasády kostola, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka kostola

  Naši odborníci navštívia kostol, aby získali všetky potrebné informácie o aktuálnom stave. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré je potrebné na kostole vykonať.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky kostola pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia opravy fasády kostola

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotná realizácia projektu na profesionálnej úrovni. Náš profesionálny tím vykoná všetky činnosti potrebné pre obnovu fasády kostola na vysokej úrovni.

 • 5. Záručný a pozáručný servis

  Naša práca nekončí realizáciou projektu. Našim klientom poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis, ktorý zahŕňa odstránenie prípadných nedostatkov.

KIESH Oprava kostolov