Aj v ťažko prístupných miestach

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme komplexnú ponuku lesných prác od rúbania stromov cez odstránenie pňov až po odvoz dreva a konárov. Pri výkone našich služieb vždy dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov.

Lesné práce sa často vykonávajú v náročných a ťažko prístupných miestach. Správe a odborné zabezpečenie týchto prác zahŕňa okrem samotnej realizácie aj technologickú prípravu pracoviska. Náš tím sa postará o všetky úkony potrebné k tomu, aby boli lesné práce realizované v bezpečných podmienkach a čo najšetrnejšie k okoliu.

 

V rámci lesných prác zabezpečujeme nasledujúce služby:

 • rúbanie stromov a ťažba dreva aj v ťažko prístupných miestach
 • premiestnenie dreva na odvozné miesta
 • úprava dreva na odvozné dĺžky
 • odstránenie porastov krovín
 • spracovanie a likvidácia dreva
 • odvoz dreva a konárov

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na lesné práce, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka miesta

  Naši odborníci navštívia miesto, na ktorom sú plánované lesné práce, aby získali všetky potrebné informácie. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré budú súčasťou cenovej ponuky.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia služieb

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotná realizácia lesných prác. Náš tím vykoná všetky činnosti na vysokej úrovni.

Lesné práce, výrub stromov | KEISH
Lesné práce, výrub stromov | KEISH