Inštalácia chemických kotiev Zvolen ul. generála slobodu
Stavebné bytové družstvo Zvolen – ochrana proti vtáctvu
Stavebné bytové družstvo - ŽIAR N.H. , ochranná sieť
Montáž a revízie bleskozvodov