Čisté pracovné prostredie

Starostlivosť o priemyselné haly má svoje charakteristické črty. Väčšinou sa jedná o vysoké budovy so zložitými a ťažko dostupnými konštrukčnými prvkami, ktoré je možné očistiť iba pomocou plošiny alebo horolezeckej techniky. Znečistenie týchto prvkov úzko súvisí s predmetom činnosti v priemyselnej hale, napríklad v priestoroch so strojárskou výrobou sa usádza iný druh nečistôt, ako v hale s chemickou výrobou.

Naši odborníci sú pripravení kvalitne očistiť bežne nedostupné časti priemyselných hál. Majú k dispozícií potrebné vybavenie, čistiace prostriedky a skúsenosti. Okrem čistenia vnútorných priestorov sa postarajú aj o rekonštrukciu a údržbu vonkajšej fasády priemyselnej haly.

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na čistenie priemyselnej haly, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka priemyselnej haly

  Naši odborníci navštívia priemyselnú, aby získali všetky potrebné informácie o aktuálnom stave. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré je potrebné na objekte vykonať.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky priemyselnej haly pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia služieb

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotná realizácia projektu na profesionálnej úrovni. Náš profesionálny tím vykoná čistenie priemyselnej haly na vysokej úrovni.

 • 5. Záručný a pozáručný servis

  Naša práca nekončí očistením posledného konštrukčného prvku. Našim klientom poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis, ktorý zahŕňa odstránenie prípadných nedostatkov.

KEISH Čistenie priemyselných hál