KEISH Montáž svetelných a elektrických zariadení

Inštalácia elektrických zariadení

Zaoberáme sa inštaláciou elektických zariadení vo výškach (napr. svetelné zdroje, fotovolatické panely) podľa požiadaviek našich klientov.

KEISH Montáž a revízie bleskozvodov

Montáž a revízie bleskozvodov

Postaráme sa o správne fungovanie bleskozvodov. Skontrolujeme jeho stav a vykonáme potrebné opravy, alebo namontujeme kompletne nový bleskozvod.

KEISH Montáž ochrany proti vtáctvu

Montáž ochrany proti vtáctvu

Vďaka použitiu kvalitných sietí vytvoríme účinnú ochranu budovy pre znečisteniami a poškodeniami spôsobenými vtákmi.