Bezpečie počas búrok

Bleskozvody predstavujú dôležitú súčasť vonkajšieho systému ochrany budovy pred bleskom. Počas búrok chránia celú budovu vrátane osôb a zariadení nachádzajúcich sa v objekte. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby boli bleskozvody vždy v bezchybnom stave. Iba tak môžu plnohodnotne plniť svoju úlohu a predchádzať prípadným poškodeniam alebo zraneniam.

Naši odborníci sú plne vyškolený na montáž bleskozvodov podľa aktuálnych bezpečnostných noriem. Okrem montáže vykonávajú aj revízie starších bleskozvodov, kde kontrolujú stav všetkých častí – zachytávače, spojenia, zvody aj uzemňovače. V prípade zistených nedostatkov vymenia poškodené a nefunkčné diely bleskozvodu za nové.

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na montáž alebo revíziu bleskozvodov, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka aktuálneho stavu

  Naši odborníci navštívia objekt, aby získali všetky potrebné informácie o aktuálnom stave bleskozvodov. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré je potrebné pri montáži alebo revízii vykonať.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky objektu pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia služieb

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotná realizácia montáže alebo revízie bleskozvodu na profesionálnej úrovni. Náš profesionálny tím vykoná všetky činnosti na vysokej úrovni a v súlade s aktuálnymi normami.

 • 5. Záručný a pozáručný servis

  Naša práca nekončí realizáciou projektu. Našim klientom poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis, ktorý zahŕňa odstránenie prípadných nedostatkov.

KEISH Montáž a revízie bleskozvodov