Profesionálna starostlivosť o stromy

Medzi naše služby v rámci výškových prác patrí aj orezávanie, ošetrovanie a pílenie stromov, nazývané aj arboristika. Vďaka našej stromolezeckej technike sa vieme dostať aj tam, kam bežný človek nedostane. Dôležité je si aj uvedomiť, že ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie podlieha norme STN, ktorú prísne dodržiavame.

Profesionálna starostlivosť o stromy je vysoko náročná a odborná disciplína, ktorá rieši neželaný “konflikt” medzi človekom a stromom. Prvotným cieľom nie je strom odstrániť, no nájsť výhodné riešenie pre “obe” strany. My takéto riešenie poskytujeme.

Zabezpečujeme najmä spiľovanie (v nutnom prípade výrub) stromov na ťažko prístupných rizikových miestach ako napríklad nad strechami alebo elektrickým vedením. Naši odborníci, ktorí získali prax Česku, Rakúsku a Nemecku, sa postarajú aj o orezávanie konárov, vetiev a iných častí stromov. Ide o tzv. zdravotný rez, ktorý podporuje zdravý stav a vitalitu stromu. K dispozícii sme aj keď potrebujete upraviť veľkosť alebo tvar stromu, hrozí pád konárov alebo vám strom zabraňuje v prieniku svetla.

Profesionálne ošetrenie stromov zabezpečujeme pomocou nasledujúcich metód:

 • výchovné rezy
 • bezpečnostné rezy
 • zdravotné rezy
 • redukčné rezy
 • úprava sekundárnej koruny
 • rez na hlavu

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na ošetrenie alebo výrub stromov, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka stromu

  Naši odborníci navštívia lokalitu stromu, aby získali všetky potrebné informácie o aktuálnom stave. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré je potrebné na strome vykonať.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky objektu pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav stromu. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia služieb

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotná realizácia ošetrenia alebo výrubu stromu na profesionálnej úrovni. Náš profesionálny tím vykoná všetky činnosti na vysokej úrovni.

 • 5. Záručný a pozáručný servis

  Naša práca nekončí realizáciou projektu. Našim klientom poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis, ktorý zahŕňa odstránenie prípadných nedostatkov.

Naše referencie

Ošetrenie stromov, Partizánske
REZ NA HLAVU, MAUZÓLEUM V KRÁSNOHORSKOM PODHRADÍ
VÝRUB LIPA, CINTORÍN ŠÁVOĽ
VÝRUB, CINTORÍN DAČOV LOM
VÝRUB, KAŠTIEĽ BETLIAR
VÝRUB A LIKVIDÁCIA DREVNEJ HMOTY, ZÁKAZKA MESTO PARTIZÁNSKE
RIZIKOVÝ VÝRUB TOPOĽOV SO ŽERIAVOM A PLOŠINOU, ŽIAR NAD HRONOM
VÝRUB SMREKOV A LIKVIDÁCIA DREVNEJ HMOTY, POŠTA MÝTNA
OŠETRENIE STROMOV, ČADCA
VÝRUB SMREKOV A LIKVIDÁCIA DREVNEJ HMOTY, POŠTA MÝTNA
VÝRUB STROMOV, MESTO NITRA
VÝRUB LIPA, HENCKOVCE
VÝRUB JAVORA, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE MESTA NITRA
VÝRUB, ŠTÍTNIK
ODSTRÁNENIE STROMU ZLOMENÉHO PO BÚRKE, NEMECKO