Rekonštrukcia a údržba budov

Postaráme sa o kompletnú rekonštrukciu a údržbu budov, ktorá zahŕňa opravu poškodení a náter fasády, rekonštrukciu a opravu balkónov, aplikáciu termoizolačných náterov.

Oprava a sanácia komínov

Staré komíny často predstavujú riziko pre bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa pod ním. Odstránime všetky uvoľnené časti, ktoré nahradíme novými a tým odstránime možnosť prípadného zranenia.

KIESH Oprava kostolov

Oprava fasád kostolov

V rámci výškových prác zabezpečujeme aj opravu fasád a natieranie kostolov buď z plošiny alebo lezeckou technikou.

KEISH Natieranie striech

Natieranie striech

Vďaka použitiu kvalitných farieb odstránime všetky náznaky opotrebovanosti vašej strechy.
Ponúkame rôznorodú farebnú škálu podľa vášho výberu a okrem náteru si z našej ponuky môžete vybrať aj iné doplnkové služby a montáže týkajúce sa odkvapových systémov.