Bezpečná strecha počas celej zimy

Počas zimných mesiacov sa môže na strechách nahromadiť veľké množstvo snehu, ktoré môže ohroziť bezpečnosť budovy aj osôb pohybujúcich sa pod strechou. Postaráme sa o jeho bezpečné odstránenie a taktiež od celkovú údržbu budovy.

Sneh sa odhŕňa buď plošne, kde sa vyznačí úsek odhrnutia (buď celá strecha alebo obdĺžniky), alebo sa do mapy strechy vyznačia úseky najvyššieho zaťaženia strechy a tie sa postupne prekopávajú a na celtách ťahajú k vyznačenému úseku zhadzovania.

Radi vám zabezpečíme aj bežnú zimnú údržbu komerčných a bytových objektov, kde sa stanoví paušálna suma za zimnú pohotovosť.

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na odstránenie snehu zo strechy, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka objektu

  Naši odborníci navštívia objekt, aby získali všetky potrebné informácie o aktuálnom stave snehu na streche. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré je potrebné na streche objektu vykonať.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky objektu pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia služieb

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotné odstránenie snehu zo strechy na profesionálnej úrovni. Náš profesionálny tím vykoná všetky činnosti na vysokej úrovni.

 • 5. Zimná údržba strechy

  Na základe dohodnutých podmienok sa náš tím postará o zimnú údržbu strechy vždy, keď to bude potrebné.

KEISH Odstraňovanie snehu zo striech a zimná údržba