Zabudnite na zarastené pozemky

Zabezpečujeme odborné čistenie pozemkov od drevín a porastov, ktoré bránia ich plnohodnotnému využitiu. Naše služby realizujeme tak, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu všetkých zúčastnených osôb a objektov nachádzajúcich sa na alebo v blízkosti pozemku.

Množstvo pozemkov sa nachádza v stave, ktoré bráni ich plnohodnotnému využitiu. Stromy, kroviny, náletové dreviny alebo pne predstavujú významné prekážky pre použitie pozemku na stavebné, rekreačné a ďalšie účely. Odstránenie týchto prekážok si vyžaduje potrebné znalosti a technologické vybavenie.

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexnú úpravu a čistenie pozemkov. Na základe individuálnych požiadaviek vykonáme čistenie a úpravy zarastených pozemkov, kosenie a mulčovanie trávy a burín.

 

V rámci čistenia pozemkov zabezpečujeme nasledujúce služby:

 • rúbanie stromov
 • odstraňovanie porastových krovín
 • frézovanie kmeňov stromov
 • drtenie náletových drevín
 • kosenie a mulčovanie tráv a burín
 • úpravy pozemkov
 • odvoz dreva a konárov
 • zimná údržba ciest

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na čistenie pozemku, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka pozemku

  Naši odborníci navštívia pozemok, ktorý plánujete očistiť, aby získali všetky potrebné informácie. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré budú súčasťou cenovej ponuky.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky pozemku pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia služieb

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotná realizácia čistenia pozemku. Náš tím vykoná všetky činnosti na vysokej úrovni.

Čistenie pozemkov | KEISH
aČistenie pozemkov | KEISH