KEISH Čistenie priemyselných hál

Čistenie priemyselných hál

Očistíme ťažko dostupné ocelové konštrukcie a svietidlá priemyselných hál. Odstránime nečistoty a odmastníme exponované úseky. Taktiež zabezpečujeme opravu poškodených častí výrobných hál.

KEISH Odstraňovanie snehu zo striech a zimná údržba

Odstraňovanie snehu zo strechy a zimná údržba

Počas zimných mesiacov sa môže na strechách nahromadiť veľké množstvo snehu, ktoré môže ohroziť bezpečnosť budovy aj osôb pohybujúcich sa pod strechou. Postaráme sa o jeho bezpečné odstránenie a taktiež od celkovú údržbu budovy.