Bezpečný a funkčný komín

Komíny patria vo všeobecnosti k najviac prehliadaným a zanedbávaným častiam budov. Väčšina z nich je kvôli dlhoročnému vplyvu počasia v dezolátnom až havarijnom stave. Uvoľňujú sa z nich časti, ktoré kvôli možnému pádu ohrozujú všetky osoby pohybujúce sa v okolí budovy. Naši odborníci sa v rámci rekonštrukcie a údržby budov špecializujú aj na opravu a sanáciu zanedbaných komínov, ktoré je možné kvôli umiestneniu na streche stavby vykonávať iba pomocou horolezeckej techniky.

Po profesionálnej oprave a sanácii komína spoločnosťou KEISH sa už nemusíte obávať prípadných nehôd. Opravený komín bude plne funkčný a nebude narúšať dizajn budovy po estetickej stránke.

Ako pracujeme?

 • 1. Vyžiadanie cenovej ponuky

  Vyplnením jednoduchého formulára si vyžiadate cenovú ponuku na opravu a sanáciu komína, kde nám popíšete požadovaný rozsah služieb.

 • 2. Obhliadka komína

  Naši odborníci prídu na osobnú obhliadku komína, aby získali všetky potrebné informácie o aktuálnom stave. Na základe týchto informácií vytvoria rozsah služieb, ktoré je potrebné na komíne vykonať.

 • 3. Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

  Na základe informácií získaných počas obhliadky komína pre vás vypracujeme cenovú ponuku rešpektujúcu vaše požiadavky a aktuálny stav. Cenovú ponuku vám následne zašleme na schválenie.

 • 4. Realizácia opravy a sanácie komína

  Po schválení cenovej ponuky nasleduje samotná realizácia projektu na profesionálnej úrovni. Náš profesionálny tím vykoná všetky činnosti potrebné k oprave a sanácii komína.

 • 5. Záručný a pozáručný servis

  Naša práca nekončí realizáciou opravy a sanácie komína. Našim klientom poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis, ktorý zahŕňa odstránenie prípadných nedostatkov.

Naše referencie

Sanácia komínov a oplechovanie komínových čiapok - Zvolen
Sanácia komína - ZŠ Lovinobaňa
Sanácia komína - Veolia Lučenec
Oprava komínových vencov - Slovenská Ľupča
Sanácia komína - Banská Bystrica
Oprava komína a fasády - Bytes s.r.o. Detva
Oprava komína - 1. Družstevná a.s. Dačov Lom
Oprava a sanácia komínov - Kaštieľ Voderady
Oprava a sanácia komínov - Liptovský Hrádok
Sanácia komínov - Spoločenstvo ``Štátne domy`` Zvolen
Oprava komínov a strechy - Stavebné bytové Družstvo Banská Štiavnica
Oprava komína - Stefe Banská Bystrica a.s.
Oprava komína - Stefe Banská Bystrica a.s.