Obnova fasády - bytový dom - Zvolen
Obnova fasády - protiplesňový Náter- Žilina AB Domino daňový úrad verejná súťaž
Čistenie fasády pomocou fungicídov a vysokotlakovým čističom - Lučenec Rúbanisko 3
Odstránenie plesní z fasády – Liptovský Hrádok, Vyšné Fabriky
Umytie fasády, Protiplesňový náter, Zvolen – Záhonok
Čistenie priemyselných hál
Odstránenie plesní a rias