Výrub drevín, cintorín Šávoľ
Výrub drevín, cintorín Dačov Lom
Ošetrenie drevín, Kaštieľ Betliar
Výrub a likvidácia drevnej hmoty , zákazka mesto Partizánske
Žiar nad Hronom - Rizikový výrub topoľov so žeriavom a plošinou
Pošta Mýtna - Výrub smrekov a likvidácia drevnej hmoty
Ošetrenie stromov - Čadca
Dobšíná – orez
Výrub Topoľ – Verejné obstarávanie mesta Nitra
Výrub stromov – pošta Mýtna
Výrub smrekov – pošta Snina
Výrub lipa Hencovce
Výrub Javora – Verejné obstarávanie mesta Nitra
Výrub jaseň – Verejné obstarávanie mesta Nitra
Štítnik – výrub
Nemecko – odstránenie stromu zlomeného po búrke
Nemecko – orez platanu