keish - vyskove prace
+421 915 999 511
info@keish.sk
www.keish.sk

Ochrana proti vtáctvu

Montáž sietí proti vtáctvu
Montáž hrotov proti vtáctvu

Montáž reklám

Čistenie a náter konštrukcií

Čistenie konštrukcií
Náter konštrukcií

Rekonštrukcia a údržba stavebných objektov

opravy a nátery fasád
tmelenie panelových špár a kopilít
murárke práce na neprístupných miestach
sanácia komínov a búranie
klampiarske práce

Orezávanie a spilovanie stromov-arboristika

Výrub stromov na ťažko prístupných miestach s použitím stromolezeckej techniky

Umývanie a čistenie vo výške

Čistenie priemyselných hál

odprašnenie oceľových konštrukcií

Inštalácia svtelných zdrojov a elektrických zariadení

Odstraňovanie snehu zo striech a zimná údržba

Oprava fasád kostolov a natieranie kostolov

Montáž a revízie bleskozvodov